Hệ thống trường học

Điện thoại: 0978 24 48 78

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng giáo viên

Giáo viên mầm non

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ:

Môi trường làm việc

Chế độ đãi ngộ

Lương bổng

Chính sách lương cạnh tranh với thị trường, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân viên

Thưởng

Chính sách thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc đóng góp vào sự phát triển của Green Planet

Bữa trưa

Green Planet cung cấp bữa trưa dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả nhân viên

Đào tạo

Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức liên tục và hiệu quả

Bảo hiểm

Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động, Bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho các vị trí cấp cao

Du lịch

Du lịch nghĩ dưỡng hằng năm tưởng thưởng cho nhân viên và cấp quản lý

Đăng ký tham quan trường