Dành cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi với chương trình chăm sóc đặc biệt

Lớp 6 - 12 tháng

Lớp 13 - 17 tháng

Chương trình giáo dục mầm non Quốc Gia kết hợp bộ giáo trình Oxford Phonics World với thời lượng 30 - 60 phút/1 ngày, 5 buổi/1 tuần cho lớp mẫu giáo, 2 buổi/1 tuần cho lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng với giáo viên nước ngoài.

Pre – Nursery

Từ 18 - 36 Tháng

Kindergarten

Từ 3 – 6 tuổi

BILINGUAL CLASS: Chương trình giáo dục mầm non + Anh ngữ với giáo trình Oxford Phonics World chiếm 50 - 60% thời gian hoạt động với giáo viên bản ngữ + 40 - 50% hoạt động là chương trình mầm non quốc gia với giáo viên Việt Nam.

Pre-Nursery

Từ 25-36 tháng

Kindergarten

3 - 6 Tuổi