Dành cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi với chương trình chăm sóc đặc biệt

Lớp 6 - 12 tháng

Lớp 13 - 17 tháng

Chương trình giáo dục mầm non Quốc Gia kết hợp với chương trình STEAM; tiếng Anh chuẩn Cambridge 30 phút / 1 ngày, 5 buổi/ 1 tuần cho lớp mẫu giáo, 2 buổi/1 tuần cho lớp nhà trẻ 25-36 tháng với giáo viên nước ngoài

Pre – Nursery

Từ 18 - 36 Tháng

Kindergarten

Từ 3 – 6 tuổi

BILINGUAL CLASS: Chương trình giáo dục mầm non + Chương trình eSTEAM + Tiếng Anh Cambridge chiếm 60% thời gian hoạt động với giáo viên bản ngữ + 40% hoạt động là chương trình mầm non quốc gia với giáo viên Việt Nam. Preschool Program, eSTEAM Program, and Cambridge English Program account for 60% of learning time with native teachers. The rest 40% of the learning time is for the National Preschool Program with Vietnamese teachers.

Pre-Nursery

Từ 25-36 tháng

Kindergarten

3 - 6 Tuổi